Овид

Син на Вооз и на Рут, и дядо на Давид – Рут 4:17. Виж също родословията на Христос – Мт. 1:5; Лк. 3:32.