Оза

Авинадавов син, който бе поразен, когато предвижваше ковчега от град Кириатиарим за Ерусалим – 2Цар. 6гл.; 1Лет. 13гл. В лицето му, Бог наказа преобладаващото неуважение, което се показа в грубото друсане на ковчега от воловете, и неговото излагане на показ и пипане, когато законът изискваше да се покрие от свещениците, и да се носи чрез върлини върху раменете на Левитите, които умираха ако го погледнеха или докоснеха – Из. 25:14; Чис. 4:5,15,19,20. Оза, може даже и да не е бил Левит. Сравни 1Лет. 15:2,13.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.