Падан-арам

Полета на Арам или Сирия – Бит. 25:20, 28:2, 31:18, или само ПаданБит. 48:7, полето за различие от “планините” на Арам – Чис. 23:7. Виж Месопотамия и Сирия.