Пафа

Един крайморски град, на западния край на остров Кипър. Той имаше едно доста добро пристанище, и беше седалището на един Римски проконсул. На разстояние около шестдесет стадии от този град, се намираше прочутият храм на Венера, която от това често се наричаше “богиня на Пафа”. Гнусните обреди в чест на тази богиня, продължаваха да се вършат със стотици години след като Павел и Варнава въведоха Евангелието там, въпреки, че тяхното служение произведе някакви плодове тогава – Д.А. 13:6-13. Виж Елима.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.