Паяк

Едно добре познато насекомо, забележително по нишките, които преде и по изкусната паяжина, която тъче. Йов сравнява надеждата на нечестивия с тънкостта и слабостта на паяжината – Йов 8:14. Подобно в Ис. 59:5, се казва, че делата на грешниците като паяжината, са съвсем слаби, за да ги покрият и предпазят.