Паяк

Едно добре познато насекомо, забележително по нишките, които преде и по изкусната паяжина, която тъче. Йов сравнява надеждата на нечестивия с тънкостта и слабостта на паяжината – Йов 8:14. Подобно в Ис. 59:5, се казва, че делата на грешниците като паяжината, са съвсем слаби, за да ги покрият и предпазят.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.