Палачи

Д.А. 16:35
Римски служители, които са носили връзка пръчки, понякога със секира в средата й, пред съдиите на градовете и поселенията, и привеждали в изпълнение присъдите, произнесени от господарите им. 

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.