Палачи

Д.А. 16:35
Римски служители, които са носили връзка пръчки, понякога със секира в средата й, пред съдиите на градовете и поселенията, и привеждали в изпълнение присъдите, произнесени от господарите им.