Паметописец (летописец)

Един писар в Царския Двор, който записвал събитията на Юдейското царство – 2Цар. 8:16; 3Цар. 4:3; 4Цар. 18:18.