Памфилия

Една област в Мала Азия с Киликия на изток, Ликия на запад, Писидия на север и Средиземно море на юг. Тази област, се намирала приблизително срещу Кипър, и морето между брегът и този остров се нарича “Памфилийско море”. Главният град на Памфилия беше Перга, където Павел и Варнава проповядваха – Д.А. 13:13; 14:24.