Памук

Памукът е бил природен на Индия, а може би и на Египет. Изследователите, са се препирали за дълго време, дали памучно платно, се е употребявало от старите евреи и египтяни. Обвивките на мумиите, обаче, ясно доказват, че това платно се е употребявало, особено за малки деца. Виж Лен.