Памук

Памукът е бил природен на Индия, а може би и на Египет. Изследователите, са се препирали за дълго време, дали памучно платно, се е употребявало от старите евреи и египтяни. Обвивките на мумиите, обаче, ясно доказват, че това платно се е употребявало, особено за малки деца. Виж Лен.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.