Пари

Парите в старо време се теглели, и най-напред не съществували под вид на монети. В най-старите времена, търговията ставала чрез обмяна, т. е. като разменяли една стока за друга. Един човек давал, това което му оставало повече на друг, който пък му давал част от своят излишък. По-късно, по-скъпоценните метали, като по-определена мярка за цена, започнали да се употребяват, но ги давали и вземали с тегло – Бит. 23:16, 43:21. Най-накрая, те започнали да дават на този метал с правителствена власт един известен знак, едно известно тегло, и една известна степен метален примес, за да определят стойността му, и да помогнат на продавачите и купувачите, да нямат вече нужда да теглят и да изпитват монетите. Вярва се, че първите редовни монети на евреите, са се появили във времето на Симон Макавей, по-малко от едно и половина столетие до Христа. Монетите са били сикъл, и половина, третина и четвърт сикъл. Еврейските монети, са носели едно мигдалово клонче и един съд с манна, но образ на човек не било простено да носят. Виж Мт. 22:16-22. Много гръцки и римски монети, е имало в обръщение в Юдея в Новозаветните времена. Виж Лепта и Сикъл.

В 1Тим. 6:10, ап. Павел говори за “сребролюбието”, като за корен на всичките злини. С това, той осъжда не самите пари, но любовта към тях – една страст на човешкото сърце. Тази страст, на която толкова си престъпления се приписват, може да се вкорени и в сърцето на сиромах човек, както на един богат, защото единия може да ламти толкова за пари, колкото и другия.