Партия

Предполага се, че е била от начало една област от Мидия, на източната й страна, която се въздигна до едно обособено царство от Арсак, (250г. преди Р.Х.). Бързо тя се разпростира върху една голяма част от старата Персийска Империя, и често се споменава вместо нея в Св. Писание, и в други стари писания. Партия, удържа срещу всичките нападатели за пет стотин години, и не бе покорена даже от римляните, но в 226г. след Р.Х., един от потомците на старите Персийски царе я присъедини към империята си, и Персия върна предишното си име и владения.

Партяните, се славеха особено с поетите си, и с един особен начин на воюване ездешком, сир., че обстрелваха неприятелите си в движение. Вижда се, че те приличаха на днешните казаци. Казва се, че партяните бяха или бежанци или заточеници от Скитските народи. Евреи и обърнати в юдейството от тях, присъствуваха в Ерусалим на Петдесетница – Д.А. 2:9.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.