Пасхор

I. Син на Емир, свещеник и пръв служител в храма; той силно се съпротиви на пророк Еремия, и го преследва даже с удари, и го затвори в клада, но всичко се върна на главата му – Ер. 20:1-6.

II. Син на Мелхия, друг неприятел на Еремия, който се стараеше да го задържи затворен в тъмницата – Ер. 21:1, 38:1-6. Много потомци на този Пасхор, се върнаха от плена във Вавилон – 1Лет. 9:12; Езд. 2:38.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.