Патмос

Един остров в Егейско море, на който апостол и евангелист Йоан беше затворен, както всеобщо се предполага от Домециян, (95г. след Р.Х.) – Отк. 1:9. Той е един скалист и пуст остров, около двадесет и осем мили в диаметър, с едно издигнато и дълбоко назъбено крайбрежие; и се употребяваше от римляните, като място за заточение на много престъпници. Лежи между Самос и Наксос, (около четиридесет мили на югозапад от нос Милит), и в него сега има около четири хиляди жители, повечето гърци. Главното му пристанище, е един дълбок залив на североизточната страна; градът в острова лежи на един висок и стръмен хълм, върхът, на който се коронясва със старият и подобния на крепост манастир Св. Йоан. На половината път от хълма надолу, има една естествена пещера, която сега е покрита с една малка Гръцка църква, едно училище и др. Преданието разказва, че от тази пещера, от която Йоан можеше да гледа морето и островите му към любимия си Ефес, е видял и написал пророческите си видения.