Патра

Един крайморски град на Ликия, в Мала Азия, на устието на река Ксантус, прочут с едно прорицалище на Аполон, който се предполагаше, че пребивава в него през шестте зимни месеци, а останалото време от годината в Дилос. Павел, в преминаването си от Филипи към Ерусалим, тук намери един кораб, който заминаваше за Финикия, и с който той отиде там – Д.А. 21:1.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.