Патра

Един крайморски град на Ликия, в Мала Азия, на устието на река Ксантус, прочут с едно прорицалище на Аполон, който се предполагаше, че пребивава в него през шестте зимни месеци, а останалото време от годината в Дилос. Павел, в преминаването си от Филипи към Ерусалим, тук намери един кораб, който заминаваше за Финикия, и с който той отиде там – Д.А. 21:1.