Патрос

Ис. 11:11; Ер. 44:1,15; Ез. 29:14, 30:14
Едно от трите стари разделения на Египет, именно, Горен или Южен Египет, за който Езекил говори, като първото обиталище на египтяните; както и действително бяха Етиопия и Горен Египет. Старите му жители, наричани Патрусими, бяха потомци на Мицраим – Бит. 10:14. Виж Египет.