Паун

Изглежда, че не са го познавали в Палестина, докато не бил донесен там със Соломоновите кораби – 3Цар. 10:22; 2Лет. 9:21. Виж Тарсис.