Пазар (тържище)

На гръцки Агора, на латински Форум. Едно голямо, открито пространство в древните градове, (особено в Атина и Рим), което е помещавало на една страна тържището, а на другите страни храмовете, позорищата, съдилищата, баните и другите общи сгради. Това място е било четвъртито, и често е представяло великолепен изглед. На това място е била и пиацата, средището, в което се съсредоточавало най-голямото оживление. Тук празните работници идвали да търсят работа – Мт. 20:3-7, и децата да си играят, и да се забавляват – Лк. 7:32. Тук се провеждали обикновените общонародни събрания; тук философите и държавните мъже се срещали и разисквали; тук се прогласявали новите закони и се приемали пресните новости; тук людете идвали и за работа и за развлечение. И наистина, най-знатните граждани се събирали на пазара; и каквото се правело тук, се правело пред целия град. Ето защо и горделивите фарисеи обичали “поздравленията по пазарите” – Мк. 12:38; ето защо и Павел се разговарял на пазара в Атина всеки ден с онези, с които се случвало да се среща – Д.А. 17:17. Затова и господарите на слугинята, от която Павел изгони злият дух във Филипи, завлекли Павел и Сила на тържището при началниците – Д.А. 16:19.