Пазилки (филактерии)

Пазилките, са били пергаментни свитъци, на които са се пишели някои думи от Закона, и които се носели на челото и на лявата ръка. Обичаят да се носят пазилки, произлязъл от едно криво тълкуване на Из. 13:9,16, “И това ще ти бъде за белег на ръката, и за спомен между очите”.

Лев Моденски, ни запознава подробно с тези свитъци. Онези, които се носили на челото, са описани под член Надчелия. Онези, които са се увивали около ръката, са били два свитъка от пергамент, написани внимателно с четвъртити букви, с особен вид мастило. Тези два свитъка, се свивали до някъде, и слагали в кутия от черна телешка кожа. После се слагали в една четвъртита кутийка от същата кожа, от която се простирал ремък широк един пръст, и дълъг около един лакът и половина. Тези свитъци се прикрепяли на лакътят, където ремъкът като се завивал във вида на Еврейската буква Йод, и се увивал витлообразно около ръката до края на средния пръст. Пазилките се наричали “ръчни Тефили”.

Пазилката, се считала като напомнителка на Божия закон, и покровителка срещу бесове. Вероятно тя се е въвела в употреба, в последните времена на Старозаветната история. Спасителят, укорява гордостта и лицемерието на фарисеите, които, за да се покажат мъдри и благочестиви, разширявали пазилките си – Мт. 23:5. Давид пък казва: “В сърцето си опазих твоето слово, за да не ти съгрешавам” – Пс. 119:11.