Пазуха

Източните народи, въобще са носели дълги, широки, и отпуснати облекла; и когато са искали да носят нещо, което ръцете им не биха побрали, те са го слагали в пазухите си – Лк. 6:38. За нашия Спасител, се казва, че носи своите агнета в пазухата си, което точно представя нежната му грижа и бдителността над тях – Ис. 40:11.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.