Педя

Из. 28:16
Разстоянието от края на палеца до кутрето (малкия пръст) на ръката, когато тя се опъне; около девет пръста.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.