Педя

Из. 28:16
Разстоянието от края на палеца до кутрето (малкия пръст) на ръката, когато тя се опъне; около девет пръста.