Пеенето на петела

Пеенето на петела е било третата стража на нощта по времето на Христос. Виж Часове.