Пеликан

Лев. 11:18; Вт. 14:17
Една ненаситна водна птица, която се преселва от едно място на друго, като често посещава топли места, и още се среща по водите на Египет и Палестина. Тя е голяма колкото лебедът, и прилича на него по форма и цвят. Перата й са сиво-бели, освен дългите й пера, които са черни. Най-много се отличава по широкия си плосък клюн, който е един крак и четвърт дълъг, и по торбичката, която женската птица има в долната част на клюна, и я употребява за привременен склад за храна. Когато е празна, тази торбичка не се вижда, но когато е пълна, тя има доста чуден изглед. Смята се, че торбичката й събира до 12 оки. Пеликана, е една тъпа, ленива и тъжна птица; и гласът й е суров и неблагозвучен – Пс. 102:6. Малките пеликанчета, приемат храната си от клюна на майка си; и преданието, което казва, че тя къса гърдите си, за да ги храни с кръвта си, може да се изтълкува с това, че тя притиска торбичката срещу гърдите си, и от нея изважда запазената храна, за да храни малките си. От друга страна, свитият връх на клюна й, е доста червен, и в контраст с белите й гърди, се вижда като обагрен с кръв.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.