Пелин

П.Ер. 3:15
Едно много горчиво растение, символ на всичко, което е вредно и гибелно – Вт. 29:18; Ер. 9:15. Сетнините от порочните наслади, са “горчиви като пелин” – Пр. 5:3,4; неправдата и притеснението, са като пелин и жлъчка – Ам. 5:7, 6:12. Звездата наречена “Пелин” – Отк. 8:10,11, обозначава някой могъщ княз или някаква въздушна сила, наказателя на едно голямо число нечестиви. Сравни Дан. 10:20,21; Ис. 14:12