Перга

Един град в Памфилия – Д.А. 13:13, 14:25. Не е крайморски град, но лежи при реката Кестрос, не далеч от устието й, което по плиткостта си за дълго време препятствало корабите да влизат в реката. Беше един от най-значителните градове на Памфилия, и когато тази област се раздели на две части, този град стана столица на едната част, а Сиде на другата. В една близка планина, имаше един великолепен храм на Артемида, и това прославяше града.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.