Персия (на евр. Парас)

Ез. 27:10
Една обширна страна в Азия; югозападната й област, която лежи между древна Мидия на север и Персийския залив на юг, се вижда че е старата Персия, която и до днес се нарича Фарсистан, (или Фарс). Персите, които станаха толкова славни след Кир, основателя на най-пространната тяхна монархия, в старо време се наричаха Еламити, а по-късно във времето на Римската империя, се наричаха Партяни. Виж Партия.

Древната история на персите, както онази на повечето източни народи, е много заплетена и пълна със съмнения. Тяхната история, счита, че потеклото им е от Сим, чрез сина му Елам, от името на когото те първо се наричали Еламити. Вероятно е, те да са се наслаждавали на независимостта си за няколко века със свои монархически управления, докато били покорени от асирийците, и страната им се присъедини като една област на онази империя. Оттогава, както свещени, така и светски писатели различават Мидийското от Персийското царство. Може да се вярва, че от време на време, някои малки въстания са причинявали отцеплението на Персия от Асирийската империя, но че пак Персийския цар, се принуждавал да признае зависимостта си от Асирия. Когато Мидия стана независима под Дейокия, а после под Фраорт, Персия също се покори под владичеството й, и стана едно подвластно царство. След като Мидия победи великата си съперница Асирия, за дълго време се радваше на мир под управлението на Астиаг (синът на Киаксар). Но неговият наследник Киаксар втори, се съедини с персите против вавилонците, и даде управлението на съединените войски в ръцете на Кир, който превзе град Вавилон, уби Валтасар, и покори окончателно онова царство в 538г. преди Р.Х.

Кир се възцари над Мидия и над Персия, и довърши съединението на тези две страни, които на дело се виждаха, че не са друго, освен два народа от същото племе със същата вяра, (виж Мъдреци и Мидия), говорещи езици близки един до друг, и родствени на санскритския. Преди съединението им при Кир, Даниил казва, че законът на мидяните и персите бил един и същ. Съединението стана през 536г. преди Р.Х. Главните събития, които се отнасят до Св. Писание, станали през царуването на Кир, бяха завръщането на юдеите от плен и повторното изграждане на храма. Завладяването на Вавилон стана през 538г. преди Р.Х. – Езд. 1:2. Владенията на Кир, се простираха от Средиземно море до страната на река Инд. Камбиз, неговия наследник, (529г. преди Р.Х.), присъедини Египет към Персийското царство, и върховенството на Египет и на Сирия се намираше в състезание при следващите царе – Езд. 4:6