Пещера

Географското разположение на Юдея, много благоприятства за образуването на пещери, и цялата онази земя е пълна с подземни дупки, някои по-големи, а други по-малки. Тези пещери са служили за жилища, за убежище, и за гробища. Така след съсипването на Содом, Лот живял с дъщерите си в една пещера – Бит. 19:30. Петра в Едом е бил град с много пещери – Ер. 49:16; Авд. 3ст. В близките на Хеврон места, бедните жители и сега живеят в пещери, като пасат стадата си. Естествените пещери, понякога са били разширявани, а изкуствени пещери са се правели за убежище и защита – Съд. 6:2; 1Цар. 13:6; Ис. 2:19; Ер. 41:9. Пещерите в Махпелах, Енгади, Кармил и Одолам още съществуват.