Пещи

Пещите са бивали понякога подвижни и удобни за носене – Бит. 15:17. Употребявали са ги понякога, за да разтопяват скъпоценните метали – Пр. 17:3. Горящата пещ, в която хвърлили тримата приятели на Даниил, е била голяма: хвърлили ги в нея, и я оставили отворена – Дан. 3гл. Вавилонския цар опекъл в огън Седекия и Ахаав – Ер. 29:22; и днес още това ужасно наказание се върши на Изток. Думата “пещ” или “горнило”, се употребява, за да поясни угнетително или робско състояние – Вт. 4:20; Ис. 48:10.