Петасупим (дом на събрания)

1Лет. 26:15
Едно здание, съединено с храма, или за десетъците, или за събрания на старейшините.