Петефрий

Един придворен на Фараона, който купи Йосиф от мадиамците, и го постави настойник над домът си, но по-късно по клевета го затвори. За него някои предполагат, че е същия “началник на телохранителите“, който произведе Йосиф на чин в тъмницата – Бит. 37:36, 40:4.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.