Пиаирот

Едно място, близо до северозападната част на Суезския Залив. То бе третия и последния стан на евреите, преди да преминат Червеното море – Из. 14:2,9; Чис. 33:7. Местоположението му точно не се знае. Виж Изход.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.