Пиаирот

Едно място, близо до северозападната част на Суезския Залив. То бе третия и последния стан на евреите, преди да преминат Червеното море – Из. 14:2,9; Чис. 33:7. Местоположението му точно не се знае. Виж Изход.