Пиянство

В Св. Писание, глупостта на пиянството често се изяснява – Пс. 107:27; Ис. 19:14, 24:20, 28:7,8, порочността му се осъжда – Ис. 5:22, лошите му следствия се посочват – 1Цар. 25:36; 3Цар. 16:9, 20:16, и наказанието му е показано – 1Кор. 6:9,10. Пиянството е произхождало както от вино – Бит. 9:21, 19:33; Ер. 23:9; Еф. 5:18, така и от “сикера” (спиртно питие) – 1Цар. 1:13-15; Ис. 5:11. Затова на свещениците е било забранено да пият вино и сикера, преди да приближат при олтара – Лев. 10:9; и миряните се съветват от Св. Писание, да се въздържат от тези пития – Пр. 20:1, 23:31. Да подтикваме ближните си към пиянство, е грях, прокълнат от Бога – 2Цар. 11:13; Ав. 2:15,16. Виж Вино.