Пиявица

Червей кръвопиец, който добре изобразява ненаситното сребролюбие – Пр. 30:15. Цицерон говори за пиявиците на общественото съкровище в Рим.