Пигар (бялогърба)

 Вт. 14:5
Четвероного животно, от родът на дивите кози; вероятно е било един вид сайгак.