Пиляк

Една хищна птица, поради което е причислена от Мойсей между нечистите птици – Лев. 11:14. Виж Птици.