Пирам (бързоног като див осел)

Ярмутски цар, един от Аморейските военачалници по времето на Исус Навин – И.Н. 10:3.