Пиратон

Ефремски град, където съдията Авдон живееше и бе погребан – Съд. 12:15. Един от силните Давидови мъже бе пиратонец – 1Лет. 27:14, 11:31; 2Цар. 23:30. Робинсон и други вярват, че е днешното село Ферата, 6 мили на запад-юго-запад от Наблус (Сихем).