Пиратон

Ефремски град, където съдията Авдон живееше и бе погребан – Съд. 12:15. Един от силните Давидови мъже бе пиратонец – 1Лет. 27:14, 11:31; 2Цар. 23:30. Робинсон и други вярват, че е днешното село Ферата, 6 мили на запад-юго-запад от Наблус (Сихем).

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.