Писалка

Древната писалка, се състоеше от желязна пръчка – Ер. 17:1, по някога на върхът си имаше адамантов нокът, за да може да се пише на твърд материал, като на метални плочи. Когато плочите биваха от восък, единият край на писалката беше широк и гладък за заличаване на грешки. А когато плочата се състоеше от пергамент или от платно, или друго подобно нещо, писалката биваше тръстена, или тънка четка, чрез която се пишеше с мастило – Съд. 5:14; Йов 19:24; Ис. 8:1; Ер. 36:23; 3Йн. 13ст.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.