Писидия

Мало-Азиатска област, която се простираше на север от Таврийските планини, между Фригия и Ликаония до Антиохия, и бе отделена от Средиземно море с Памфилия. Писидийците, като другите жители по Таврийските рътове, бяха непокорно и необуздано племе. Павел когато проповядваше Словото Божие в Антиохия, и другаде в Писидия – Д.А. 13:14, 14:24, беше изложен на опасност от разбойници, както и от внезапни бури и виелици по планинските проходи.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.