Пивесет

Град в Египет, на гръцки Вуваст, който е имал храм посветен на богинята Вуваста, която се сравнявала с Диана в Южна Европа. Всяка година, този храм се е посещавал от много народ. Развалините на Пивесет на източния Нилски ръкав, при древния Суезски канал, са купища от тухли и грънци – Ез. 30:17.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.