Пленници

В старо време на пленените във война, са гледали като на хора, справедливо осъдени на смърт, и затова ги подлагали на всякакви мъчения и унижения. Стъпвали на вратовете им – И.Н. 10:24 и Пс. 110:1, в знак на гнусно унижение; продавали ги в робство, както Йосиф; обезобразявали ги, както Самсон и Адониседек; събличали ги голи, и ги тласкали да въртят пред тържественият кордон на победителите; и най-накрая, много от пленниците, размервали с въжета, за да ги умъртвят по най-жесток начин – 2Цар. 8:2. Римляните, много пъти свързвали живи пленници с мъртви тела, и ги оставяли така да умрат. Този Римски обичай, изяснява възгласа на ап. Павел: ”Окаян аз човек! Кой ще ме избави от тялото на тая смърт?” – Рим. 7:24.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.