Плешивост

Плешивостта бе или естествена или изкуствена. Между източните народи, е имало обичай да си режат косите, или да си бръснат главите, като знак на жалеене, при смъртта на някой роднина – Йов 1:20; Ер. 16:6. Това е било забранено на израилтяните, понеже е един Езически обичай – Вт. 14:1. Естествената плешивост, се е гледала с презрение, защото е създавала подозрение за проказа. Децата във Ветил, викаха след Елисей: ”Качи се плешиве” – 4Цар. 2:23. Когато те показваха чрез този епитет, голямо презрение към него като Господен пророк, вероятно се присмиваха в същото време и на чудесното Илиево възнесение.