Плевели

Едни вредни растения от рода на тревата. Те растат с житото по нивите, и толкова приличат на него, че преди да завържат класове, тези растения не се различават едно от друго. Зърната им се намират по две или по три във всяка една от дванадесетте или повече чушки, разпръснати по дългия им клас. Аравяните, отделят плевелите от житото с ветрило или решето (дърмон), след като го овършеят.