Плитки Места (сиртис)

Д.А. 27:17
Възможно е да са опасните песъчливи и вирливи места, в два залива на Африканския бряг, на юг от Малта; те се наричаха, едното по-голямо, другото по-малко плитко място, и древните мореплаватели много се бояха от тези места. Посоката, към която вятъра тласкаше Павел и другарите му, ги заплашваше да ги хвърли в по-малкото плитко място.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.