Плът

Веществото, от което са съставени телата на хората и животните. В Св. Писание, освен обикновеното значение на думата “плът”, значи и човешки род – Бит. 6:12; Пс. 145:21; Ис. 40:5,6, и всичките живи твари на земята – Бит. 6:17,19. Думата “плът”, често се употребява като противоположна на “дух”, както и ние употребяваме душа и тяло – Йов 14:22; и понякога значи нещо живо и чувствено – Мт. 26:41, и седалището на телесните страсти – Пр. 5:11; 2Кор. 7:1. В Новия Завет “плът”, твърде често се употребява за телесните или физическите страсти и прищевки, които отвличат хората от Господа и от светия живот. Плътта (или плътското начало), е противно на духът (или духовното начало) – Рим. 8гл.; Гал. 5:17.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.