Почитание към лица (лицеприятие)

Съдиите на евреите, имаха наставление да съдят точно според истината и правдата, без да гледат сравнително коя страна от двете има по-голямо богатство, влияние или други преимущества – Лев. 19:15; Вт. 16:19; Пр. 24:23. Така Бог съди, не според външния изглед и положение, но според сърцето – Д.А. 10:34; Рим. 2:6-11. Така човеците трябва да оценяват, и да се отнасят към ближните си, а да се ласкае богатия и влиятелния, строго е осъдено в Св. Писание – Пр. 28:21; Як. 2:1-9; Юд. 16ст.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.