Пояс

“Препаши чреслата си”, в Библията значи приготви се да вършиш работа – 4Цар 4:29; Д.А. 12:8, и “да бъдат чреслата ви препасани” – надявайте се и бъдете готови – Лк. 12:35. Старите са вярвали, че колкото повече се пристяга някой, толкова по-голяма сила добива, и това тяхно разбиране се изобразява в някои увещания към Християнска доблест и великодушие – Йов 38:3; Ер. 1:17; Еф. 6:14; 1Пет. 1:13. Комуто поясът се разпаше, той е уморен и не е приготвен, за да се залови за работа – Ис. 5:27. Кожени пояси носили в старо време бедните и пророците – 4Цар. 1:8; Мт. 3:4. По-богатите са носили памучни или копринени пояси; и копринените пояси често бивали поръбени. Поясите на онези, които се препасват, служат и като джобове или торби: в тях те си държат кесиите и други ситни и дребни неща – Мт. 10:9; Мк. 6:8. Евреите са препасвали на поясите си и по един нож – 1Цар. 25:13; 2Цар. 20:8. Писарите носили мастилниците си на поясите си – Ез. 9:2.