Покрив

Древните народи, полагали големи усилия, за да украсят вътрешните покриви на къщите си. Покривали ги с кедрови и елхови дъски, обковавали ги с чисто злато или със скъпоценни камъни, шарили ги с разни краски или извайвали по тях финици, орнаменти, и др. – 3Цар. 6:15; 2Лет. 3:5; Ер. 22:14.