Поплий

Префектът на Малта по времето, когато ап. Павел претърпя корабокрушение на този остров, (60г. след Р.Х.) – Д.А. 28:7-9. Поплий прие в дома си Павел и другарите му, и ги нагости приятелски. Баща му, тежко болен, и много други болни, бяха чудесно изцелени; те проявиха гостолюбие към Павел и приятелите му, през едно зимно тримесечие, и на тръгване ги снабдиха с всякакви провизии.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.