Пороци

Недостатъци или недъзи. Пороците правеха човеците неспособни за свещенството, а животните за жертвоприношение. За тях ние имаме едно подробно описание в Лев. 21:18-20, 22:20-24. Това изискване на закона, се отнасяше към Великия Свещеник Христос, който принесе себе си жертва без недостатък на Бога.