Пороци

Недостатъци или недъзи. Пороците правеха човеците неспособни за свещенството, а животните за жертвоприношение. За тях ние имаме едно подробно описание в Лев. 21:18-20, 22:20-24. Това изискване на закона, се отнасяше към Великия Свещеник Христос, който принесе себе си жертва без недостатък на Бога.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.