Поселение Римско (римска колония)

Д.А. 16:12
Така се наричал градът, който се управлявал по Италиянски закони, като се населявал от Италиянски заселници.